qc1

Yên Xích Hà Truyện: Tình Mê Lan Nhược Tự

Yan Chixia Legend Lanruo Temple (2020) (2020)

Nội dung phim

Yên Xích Hà Truyện: Tình Mê Lan Nhược Tự kể câu chuyện về Yên Xích Hà, đã trở thành nhà trừ tà giỏi nhất thế giới dưới sự chỉ huy của cha mình, và vô tình lấy đi chuông Trấn Hồn - pháp khí bản mệnh của Thụ Yêu Lão Lão ở Lan Nhược Tự. Một nhà trừ tà trẻ tuổi và một Thụ Yêu Lão Lão bị mất đi sức mạnh phép thuật phải trải qua một cuộc hành trình cảm động cùng nhau, cuối cùng Yên Xích Hà cũng đi theo trái tim của mình để trừ quỷ và duy trì công lý, và lớn lên trở thành một bậc thầy thợ săn quỷ.

Xem thêm