qc1

Bách Quỷ Dạ Hành

Nura: Rise of the Yokai Clan (2010)

Nội dung phim

Rikuo Nura là cháu trai của Nurarihyon thống lĩnh của yêu quái, nhưng cậu chỉ mang 1/4 dòng máu yêu quái và 3/4 dòng máu còn lại là con người. Vậy nên, cậu chỉ có thể trở thành yêu quái vào ban đêm. Dù nhất mực từ chối làm thống lĩnh đời trang bị ba kế nghiệp ông mình, nhưng ông cậu vẫn hi vọng phần yêu quái trong cậu thức thức giấc và dẫn dắt một bách quỷ dạ hành của riêng cậu.

Xem thêm