qc1

Akudama Drive

Akudama Drive (2020)

Nội dung phim

Từ lâu, các nhà nước mang tên “Kantou” và “Kansei” đã có một cuộc chiến chia rẽ thế giới. Nhưng vào cuối cuộc chiến, Kansei trở nên chư hầu của Kantō. Tuy nhiên, đội ngũ chính phủ và cảnh sát của Kansei đã khước từ và phạm nhân trở nên tràn lan. Những tên phạm nhân đó được gọi là “Akudama”.

Xem thêm