qc1

Kỉ nguyên Trigger

World Trigger (2014)

Nội dung phim

Một cánh cổng kết nối đến diện tích khác đã bị khai thông, và từ đó, các sinh vật đẩy đà sinh ra đe dọa nhân loại. Hàng phòng vệ duy nhất của Trái Đất là một nhóm các chiến sĩ được đồ vật công nghệ của người dưng hành tinh để chống trả.

Xem thêm