qc1

CHUYỆN ​​LẠ TRẤN LONG VÂN

Tales Of Longyun Town (2022)

Nội dung phim

Chuyện Lạ Trấn Long Vân kể về những năm đầu thời Dân Quốc, chiến tranh diễn ra khắp mọi nơi, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Câu chuyện xảy ra tại trấn Long Vân. Theo truyền thuyết, sau khi một kho báu đã được phát hiện ngoại trừ trấn, thì những điều kỳ lạ mở màn xảy ra trong thị trấn, liên tiếp xảy ra các vụ việc các cô gái đã bị giết hại ở nhà. Người dân ở đây cho rằng mọi việc đều do Thiên Bảo Vương gây ra và vì muốn tìm lấy cơ hội tạo phản nên tìm chỗ chôn cất vàng bạc trân châu. Trưởng trấn đã cử người canh phòng kho báu. Sau khi tin tức về truyền thuyết kho báu lộ ra khắp nơi, các nhân vật và những kẻ đầy tham vọng đã tụ hợp về thành phố Long Vân và mở màn một cuộc đấu nổ ra, long trời lở đất.

Xem thêm