qc1

QUẢNG ĐÔNG NGŨ HỔ

The Tigers The Legend Of Canton (1993) (1993)

Nội dung phim

Sự quay về của 5 nhân vật với võ thuật siêu phàm, chia thành 1 nhóm ‘Ngũ Hổ’ gây sóng gió tại đất Quảng Đông Trung Quốc.

Xem thêm