qc1

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới

Oh My General (2017)

Nội dung phim

Phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới  (Oh My General 2017): Phim xoay lòng vòng chuyện ái tình và hôn nhân giữa nữ tướng quân Diệp Chiêu lạnh lùng, võ nghệ phi phàm và vương gia Triệu Ngọc Cẩn tuy có dung mạo hơn người nhưng lại bất tài, vô dụng, không xứng với Diệp Chiêu... Sau tám năm chinh chiến, thành quả trở về mới biết Binh Mã cõi tục Đại Tướng Quân Diệp Chiêu lại là một nữ nhi.  Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho cháu ruột An Thân Vương – Triệu Ngọc Cẩn làm nam bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi. Đối mặt với vị phu nhân giết người như ma, mặt sắt vô tình. Quận Vương bất tài thống khổ cùng cực cào cào tường nước mắt thành sông cầu cứu: “Phải làm thế nào mới có thể trọng trấn phu cương?” (cải tổ khỏe mạnh để phục hồi oai quyền của ông xã).

bà xã cỗ áo bà xã

Mời Cả nhà xem Phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới  tại website Phimvip.com!

Xem thêm
oh my general,Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới