qc1

Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái

Qi Tian Da Sheng (2018)

Nội dung phim

 Phim Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái , Qi Tian Da Sheng kể về câu chuyện trên phố giải cứu sư phụ, Ngộ Không và Bát Giới đã bị phiêu lưu đến một trấn nhỏ chỉ toàn những tiểu yêu quái đáng mến. Nhờ vậy, họ dần tìm được đầu mối vế con yêu quái đang bắt giữ sư phụ Đường Tăng. Mặt khác, cả hai chẳng phải biết rằng trong những yêu quái nơi đây có kẻ mưu mô muốn chiếm lấy trái tim của Ngộ Không. Đón xem tại phimvip.com

Xem thêm
Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái,Qi Tian Da Sheng