qc1

Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ

The Beauty Admires Those Who Grow Old Together (2020)

Nội dung phim

Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ, The Beauty Admires Those Who Grow Old Together 2020

bác bỏ thê thiếp bác bỏ

Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ kể về sự giúp sức phụ vương Dung Tĩnh Phong có ý chí cứu thiên hạ. Dung Hoạ hành tẩu tứ xứ giúp cha kiếm tìm Xích Hoa Châu. Không ngờ thế sự hiểm ác, chạm mặt phải biến cố nàng chạm mặt phải 1 vị tên Nạp Lan Việt ứng cứu, không biết chàng là Lăng Hư Các thiếu chủ. gia tộc của Nạp Lan Việt và Dung Hoạ đã có thù hận cả ngàn năm trước, nhưng một lần chạm mặt đã yêu, hai người quyết định loại trừ thù hận, dùng tình cảm hoá giải ân oán. Nhưng Dung Tĩnh Phong đúng là nguỵ quân tử, hắn ta vì tư lợi muốn hại Nạp Lan gia tộc. đồng thời đó, Nạp Lan Việt được Minh giáo giáo chủ truyền thụ ma công, thiếu chút nữa bị tẩu hoả nhập ma, Nhưng Dung Hoạ tin cậy Nạp Lan Việt có tính hướng thiện, thầm im bảo vệ chàng, hai người kề vai chiến đấu, không những diệt trừ Minh Giáo, còn ban bố tội vạ của Dung Tĩnh Phong cho toàn thiên hạ. Từ đó giang hồ thái bình.

Xem thêm