qc1

Khang Hy Vi Hành

康熙微服私访记 (2002) (2002)

Nội dung phim

Phần 4 tiếp diễn với thời Khang Hy, Hoàng Hà nhiều năm lũ lụt; bách tính kham khổ. Hoàng đế Khang Hy vì muốn hiểu rõ dân tình đã đích thân đến Giang Nam tuần thị. Nhưng chuyến đi này để lại nhiều truyền tụng trong nhân gian…

thê thiếp áo quan thê thiếp

 

Xem thêm