qc1

NGỌC CHIÊU LỆNH

No Boundary (2021)

Nội dung phim

Ngọc Chiêu Lệnh kể về Thương Trụ vô đạo, Cơ Vũ thay thế. Dưới đài Phong Thần, Khương Tử Nha đã nhịn nhường thần vị, cam nguyện làm thuê hầu dưới nhân gian, bảo kê nghĩa nữ Đoan Mộc Thúy phát triển thành tiên. Thoắt cái đã ngàn năm, trần gian là của Đại Tống. Vì tiếng tăm "thẩm vấn cả âm dương" của Bao Thanh Thiên, Đoan Mộc Thúy hạ phàm lập nên môn phái "Tế Hoa Lưu", Tứ phẩm Đới đao hộ tống Triển Chiêu phụng lệnh Bao Chửng, "bù trừ lẫn nhau" với Đoan Mộc Thúy, trải qua vài phen đồng sinh cộng tử thì yên ổn lẽ nảy sinh tình cảm.

Xem thêm