qc1

DI SẢN MỘC TINH

Jupiter's Legacy (2021)

Nội dung phim

Họ là thế hệ siêu nhân vật đầu tiên. Nhưng khi họ truyền lại sứ mạng cho con cái, bít tất tay dần leo thang – và những lệ luật cũ không còn được áp dụng.

Xem thêm