qc1

NGỌC CHIÊU LỆNH (PHẦN 2)

No Boundary (Season 2) (2021)

Nội dung phim

Ngọc Chiêu Lệnh (Phần 2) kể về Cơ Võ thay thế cho Thương Trụ vô đạo. Dưới bảng phong thần, Khương Tử Nha từ bỏ chức thần, bằng lòng xuống làm mướn hầu dưới nhân gian, kiên tâm đưa cô con gái nuôi Đoan Mộc Thúy phát triển thành tiên. Một nghìn năm qua đi đến thời nhà Tống, Bao Long Đồ trong phủ Khai Phong đã tạo điều kiện cho Bao Thanh Thiên vang danh "xử cả âm dương". Đoan Mộc Thúy xuống phàm, lập nên "Tế Hoa Lưu", trừ yêu diệt ma, ngăn cản ma giới bước qua ranh con con giới.Tứ phẩm đới đao hộ tống Triển Chiêu đàm đạo thông tin cần phải có với Đoan Mộc Thúy theo lệnh của Bao Chứng。 Trải qua mấy lần vào hình thành tử nên nảy sinh tình cảm, tiên trên trời và người phàm liệu có thể tấu thành một khúc hoa rơi nước chảy? Sự xoay chuyển của số mệnh, kiếp của Hoa Đà và cả sự sắp xếp của Dương Tiễn.

Xem thêm