qc1

Võ Thần Chúa Tể

Wu Shen Zhu Zai (2020)

Nội dung phim

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt làm phản bất thần ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn sợ hãi đại lục kinh thế lữ trình.

Xem thêm