qc1

SONG THẾ SỦNG PHI 3

The Eternal Love 3 (2021) (2021)

Nội dung phim

Song Thế Sủng Phi 3 kể về Khúc Tiểu Đàn lại xuyên không nữa rồi! Lần này thế cơ mà đến một toàn cầu nam nữ bị đảo ngược, đường truy phu còn nhiều khó khăn và thật dài. Hãy cùng học tập bản lĩnh yêu đương của Thành Đàn phu phụ, kiếp này ta đến sủng chàng!

Xem thêm