qc1

THẤY VUI (PHẦN 2)

Feel Good (Season 2) (2021)

Nội dung phim

Thấy Vui (Phần 2) tiếp tục kể về sau khi tái nghiện rồi cố kết nối lại với George – cũng như với chính mình, Mae khởi đầu nhận ra cô sẽ phải đối mặt với kí vãng để có thể tiến về phía trước.

Xem thêm