qc1

Bù Nhìn

Scarecrow (2014) (2014)

Nội dung phim

Trong mùa Lễ hội Bù nhìn, giáo viên Aaron Harris có hình phạt đối với 6 sinh viên của mình. Nhiệm vụ của họ là giúp Kristen, bạn gái cũ của Aaron, sửa lại nông trại của gia đình trước khi đem bán nó. Nhưng có một truyền thuyết về những con bù nhìn rơm ở cánh đồng ngô quành trang trại: Chúng không bao giờ ngủ, không bao giờ chết, có thể nghe thấy tiếng khóc và sống để sát hại con người. Những sự việc ghê rợn bắt đầu từ đây.

Xem thêm